lnwshop logo

             สวัสดีค่ะ ร้านบ้านต้นไม้-อาร์ต BAANTONMAI-ART จำหน่ายของเก่าของสะสม สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าพื้นเมือง งานหัตถศิลป์  งานแกะสลัก ทั้งเก่าและใหม่   
 0870746822, 0963580563, 0870746821   baantonmai-art ทุกรายการที่ลง มีสินค้าอยู่จริง   สินค้ารายการไหนขายแล้ว จะลบออกจากหน้าร้านหรือรอจนลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 

  website: http://www.baantonmai-art.com     /   http://www.kaidee.com/member/id-416560

 รูปสินค้าเป็นลิขสิทธิ์ของร้านบ้านต้นไม้-อาร์ต(baantonmai-art)ห้ามมิให้คัดลอกหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาติ *ละเมิดมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์*

รหัสสินค้า LNW30
2,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW640
1,850.00 บาท
1,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW486
750.00 บาท
500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW964
0.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW416
600.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW282
6,500.00 บาท
5,800.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1010
1,800.00 บาท
1,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW615
1,550.00 บาท
1,350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW899
1,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW943
300.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW451
1,750.00 บาท
1,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1040
5,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW344
850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW898
1,500.00 บาท
1,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1001
3,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW866
1,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW267
400.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW327
3,850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW642
15,000.00 บาท
8,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW192
3,000.00 บาท
1,750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW763
1,750.00 บาท
1,050.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW82
2,850.00 บาท
2,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW503
550.00 บาท
450.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW32
3,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW398
2,750.00 บาท
2,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW716
450.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW975
2,800.00 บาท
2,350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW43
1,500.00 บาท
1,050.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW837
850.00 บาท
750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW414
5,500.00 บาท
2,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW526
750.00 บาท
600.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW995
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า LNW24
3,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW369
2,750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW878
650.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW273
1,450.00 บาท
1,150.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1031
950.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW672
700.00 บาท
650.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW262
7,000.00 บาท
5,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW832
420.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW596
650.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW719
1,850.00 บาท
1,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW741
1,800.00 บาท
1,200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW295
550.00 บาท
350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW803
850.00 บาท
700.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW236
1,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW960
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า T1033
900.00 บาท
850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW863
850.00 บาท
750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW909
600.00 บาท
550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW753
2,500.00 บาท
1,750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1035
3,000.00 บาท
2,850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW826
1,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW278
2,200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW976
2,800.00 บาท
2,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW115
1,500.00 บาท
1,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW651
100.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW891
7,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW331
1,850.00 บาท
1,450.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW760
2,200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW781
1,750.00 บาท
1,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW525
550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW595
500.00 บาท
450.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW801
850.00 บาท
600.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW83
2,450.00 บาท
2,200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW901
370.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW581
0.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW487
1,400.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW883
1,850.00 บาท
1,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW998
6,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ

สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า T1042
5,500.00 บาท
5,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1041
4,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1040
5,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1039
1,550.00 บาท
1,150.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1038
2,800.00 บาท
2,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1037
0.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1035
3,000.00 บาท
2,850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1034
2,700.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1033
900.00 บาท
850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1032
850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1031
950.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1030
1,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1029
1,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1028
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า T1027
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า T1026
2,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1025
1,950.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1023
3,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1021
650.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1020
800.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1019
750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1017
1,800.00 บาท
1,550.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า T1016
1,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1015
1,450.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1014
1,750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1013
1,850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1012
850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1011
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า T1010
1,800.00 บาท
1,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1008
2,500.00 บาท
2,350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1006
1,800.00 บาท
1,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1005
2,850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1004
850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1003
1,200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1002
1,200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1001
3,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1000
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า LNW999
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า LNW998
6,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW997
3,850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW996
3,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW995
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า LNW994
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า LNW991
1,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW990
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า LNW989
1,850.00 บาท
1,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW987
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า LNW986
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า LNW985
1,800.00 บาท
1,500.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า LNW984
3,200.00 บาท
2,850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW983
2,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW981
2,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า LNW977
2,750.00 บาท
 • สั่งซื้อ
               

RECOMMENDED

รหัสสินค้า T1042
5,500.00 บาท
5,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1041
4,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1040
5,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1038
2,800.00 บาท
2,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1035
3,000.00 บาท
2,850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1032
850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1030
1,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1029
1,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1028
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า T1027
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า T1026
2,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1025
1,950.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1023
3,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ


          บ้านต้นไม้-อาร์ต 

          BAANTONMAI-ART       

   จำหน่ายของเก่าของสะสม สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าพื้นเมือง งานแกะสลัก งานหัตถศิลป์...ติดต่อสอบถาม...

  087-0746822, 087-0746821

     Line ID:  baantonmai-art 

   baan-tonmai@hotmail.com 

    สินค้ารายการใดขายแล้วจะลบออก หรือจะลบเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นสินค้าที่ยังมีมาจำหน่ายอยู่เรื่อยๆ หรือ สินค้าที่รับสั่งซื้อล่วงหน้า***    

    บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย, บริษัทขนส่งเอกชน และบริการมอเตอไซค์จัดส่งด่วน

    จัดส่งเรียบร้อยจะแจ้งลูกค้าผ่านทางLine, SMS, E-mail หรือ มือถือ

สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า T1042
5,500.00 บาท
5,000.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1041
4,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1040
5,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1039
1,550.00 บาท
1,150.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1038
2,800.00 บาท
2,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1037
0.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1035
3,000.00 บาท
2,850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1034
2,700.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1033
900.00 บาท
850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1032
850.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1031
950.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1030
1,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1029
1,250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1028
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า T1027
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า T1026
2,550.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1025
1,950.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า T1023
3,500.00 บาท
 • สั่งซื้อ

เปิดร้าน29 เม.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท17 ต.ค. 2560

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top